Finans

Vil du kende rammerne for din virksomhed? Vil du vide, hvordan du lettest håndterer lønudbetalinger, økonomisystemer. Vil du have styr på din forsikring og ikke mindst hvilke former for risici din virksomhed er udsat for? Vil du sikre dig, at relationen til din bank, din advokat eller lokale myndighed sker på dine præmisser og ikke deres. Ring og lad os få en skak om, hvad jeg kan gøre for dig. Sådan, at du ikke skal bruge tid på den slags bekymringer, men i stedet bruge en person som har bred erfaring med at få økonomien i en virksomhed til at køre på skinner.

Økonomi

Tjener du penge på dine kunder? Tjener du penge på dine produkter? Hvad får du for de penge, du betaler – eksempelvis til mig? Jeg hjælper dig med at se, hvor din virksomhed har sine styrker og hvor det kan gøres meget bedre.